This page needs JavaScript activated to work. "Nowy Stary Młyn Mikołajki" – Marina Nova

"Nowy Stary Młyn Mikołajki"

Dumą spółki Marina Nova jest projekt „Nowy Stary Młyn Mikołajki”, w ramach którego restaurowany i rewitalizowany zostaje dawny spichlerz (młyn) w Mikołajkach.

Dzięki naszym staraniom, zaangażowaniu i ogromnemu wkładowi finansowemu, stary młyn otrzymał nowe życie. Spółka obecnie pracuje nad całkowitą rewitalizacją zabytkowego budynku i przynależnego terenu, powoli przekształcając go w nowoczesny punkt handlowy, który połączy oczekiwania mieszkańców regionu i samych Mikołajek z historią tego miejsca.

Pierwsza faza projektu została już zakończona – miało miejsce otwarcie pierwszego lokalu na terenie młyna, nowego sklepu Rossmann. W przyszłości na tym obszarze mieszkańcy Mikołajek znaleźć będą mogli liczne inne lokale usługowo – handlowe.  

Drugi etap projektu rewitalizacji planowany jest na rok 2024.

Murowany młyn został wzniesiony przy ulicy Kolejowej w pierwszych latach XX wieku. 

W okresie I wojny światowej Mikołajki objęte zostały ogólnoniemiecką akcją pomocy Prusom Wschodnim, w ramach której zostały objęte patronatem przez Pomorskie miasto Choszczno i otrzymały 90 tysięcy marek na odbudowę; pieniądze te zostały między innymi poświęcone na uruchomienie młyna.

Koniec XIX i początek XX wieku to okres kształtowania się zachowanego do dziś krajobrazu kulturowego Mikołajek. W tych czasach młyn był ośrodkiem życia towarzyskiego, gdzie między innymi zawierano transakcje handlowe. Dzięki działaniom spółki odrestaurowane wnętrze młyna znów stanie się miejscem spotkań, podtrzymywania tradycji i wzmocnienia tożsamości lokalnej i regionalnej, wypełni się życiem i ponownie zamieni się w punkt handlowo-usługowy, w ramach projektu Nowy Stary Młyn Mikołajki.

"Nowy Stary Młyn Mikołajki"