This page needs JavaScript activated to work. Zabytki – Marina Nova
Zabytki

Zabytki

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie usługowe i noclegowe, jak i rozwój miasta Mikołajki oraz spółki Marina Nova, spółka rozpoczęła remont wielu obiektów zabytkowych.

Aktualnie Spółka Marina Nova restauruje dawny spichlerz (młyn) w Mikołajkach. Pod okiem konserwatora zabytków, młyn będzie w całości restaurowany, od fundamentów przez fasadę, do dachu. W efekcie ma powstać nowoczesny punkt handlowy, który połączy oczekiwania mieszkańców regionu i samych Mikołajek z historią tego budynku. Pierwszy etap restauracji został zakończony i młyn został oddany do użytku w ramach projektu „Nowy Stary Młyn Mikołajki”. Drugi etap planowany jest na rok 2024.

Po ukończeniu projektu restauracji młyna, spółka ma w planach remont kolejnego zabytkowego obiektu – kamienicy w centrum Mikołajek. 
W chwili obecnej remont kamienicy jest w fazie planowania. Wszelkie niezbędne pozwolenia oraz badania zostały zlecone. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów, w planach jest wyremontowanie i przebudowa budynku na przytulny hotel. 

Ponadto, spółka planuje również renowację kolejnych zabytków w Mikołajkach i okolicy. 

Zabytki